Hoofd inhoud

Teamtraining

‘Veilig omgaan met spanningsvol gedrag en agressie van cliënten’

Veilige zorg bieden is niet enkel afhankelijk van de competenties van de individuele medewerker. De samenwerking en communicatie van de teamleden onderling is een belangrijke factor.

De teamtrainingen zijn voor een groep medewerkers die werken met dezelfde cliënten. Het doel is om de kwaliteit van de geleverde zorg of ondersteuning te vergroten.

De praktijk van de werkplek is in hoge mate bepalend voor de inhoud van de teamtrainingen. De inhoud kan bestaan uit verschillende thema’s:

  • Strategieën gericht op het voorkomen van escalaties
  • Afstemming, communicatie en regie
  • Protocollen en werkinstructies
  • Bescherming- en veiligheidtechnieken
  • Feedback, kritiek en overleg
  • Omgaan met de eigen emoties bij incidenten
  • Opvang en nazorg
  • Casuïstiek uit de werksituatie van het team
  • Teamgerelateerde vragen

Voortraject

De teamtraining wordt op locatie gegeven, zo mogelijk op de concrete werkplek van het team. De omvang van de cursus is afhankelijk van de reeds aanwezige kennis en ervaring. De inhoud wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Om deze inhoud te bepalen is er een voorgesprek tussen de docent en de opdrachtgever (meestal de leidinggevende van de locatie of een opleidingsfunctionaris eventueel aangevuld met een medewerker uit het team). Het streven is om de teamtraining helemaal ‘op maat’ te maken.

Programma

Een teamsessie biedt theorie afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen en werkvormen. De communicatie met de cliënt en met collega’s onderling staat centraal.

Bescherming- en veiligheidtechnieken worden geoefend, passend bij de werksituaties van het team.

De precieze inhoud is afhankelijk van de behoefte en vraagstelling van het team in relatie tot de beschikbare tijd. In het voorgesprek wordt besproken hoeveel tijd nodig is om de gevraagde competenties te ontwikkelen.

Informatie op maat

Wanneer u informatie wilt, afgestemd op de mogelijkheden van uw professionele situatie, neem dan contact op via het contactformulier.