Hoofd inhoud

MISSIE

Met Topaas Trainingen wil ik bijdragen aan een veilige zorg voor mensen die, door een beperking of omstandigheden, afhankelijk zijn van zorg door anderen.

VISIE

Het doel van de scholingen is het vergroten van de VEILIGHEID voor de medewerker èn voor de cliënt; voor de ouder èn het kind. Uitgangspunt voor de veilige omgang tussen beiden is het wederzijdse RESPECT.

Om een situatie hanteerbaar te maken en te houden is een goede COMMUNICATIE het aangewezen middel.

De medewerker richt zich op het bieden van ONDERSTEUNING aan de cliënt om binnen de kaders van diens AUTONOMIE de ervaren problematiek hanteerbaar te maken en te houden.

WERKWIJZE

Met Topaas Trainingen geef ik scholing en advies in veilig omgaan met spanningsvol gedrag en agressie van kinderen, jongeren en volwassenen.

Middels Topaas Trainingen richt ik me op medewerkers uit de sector zorg en welzijn, leerkrachten en begeleidend personeel uit het (speciaal) onderwijs en op ouders van kinderen met gedragsproblematiek.

De scholing is een ondersteuning bij de opvoeding, ontwikkeling en begeleiding van mensen, die van zorg afhankelijk zijn.