Hoofd inhoud

Advies en Beleid

Topaas Trainingen ondersteunt arbofunctionarissen, preventiemedewerkers, managementleden en teamleiders in het ontwikkelen van een brede aanpak van agressie in de zorg. Van quickscan tot het opzetten van een organisatiebreed scholingsplan. De inzichten rondom agressiebeleid en de regelgeving vanuit Arbowet, Wet Kwaliteit op zorg en Wet BOPZ doen ons inzien dat we te maken hebben met complexe processen.

Ik heb me gespecialiseerd op de eisen die aan een passend agressiebeleid worden gesteld en de mogelijkheden om hieraan invulling te geven.

Quickscan

Voor het opzetten en toetsen van een adequaat agressiebeleid is een quickscan een behulpzaam instrument. Aan de hand van een aantal stappen breng je in kaart of agressiebeleid voldoet aan de eisen van de Arbowet. Door de analyse van het agressierisico en de gehanteerde beleidsregels en werkprocedures kunnen hiaten worden opgespoord. Zo wordt zichtbaar gemaakt hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden met betrekking tot het veilig omgaan met en waar mogelijk voorkomen van agressiesituaties.

Van beleid naar actieplan

Het is makkelijker om doelen vast te stellen dan om ze concreet te realiseren in de praktijk. Ik ondersteun de arbofunctionaris en de teamleider in het vertalen van de doelen in competenties van medewerkers, teamkwaliteiten, werkprocedures en organisatorische randvoorwaarden. Elke werkplek kent zijn eigen karakter. Deze wordt bepaald door de cliëntenpopulatie, de samenstelling van het team, de bouwkundige aspecten en de relatie met de leidinggevende en de organisatie als geheel. Dit vindt zijn weerslag in een actieplan dat is afgestemd op de specifieke eisen en wensen van deze werksituatie. Ik help om het actieplan concreet te formuleren, voorzien van tijdspad en evaluatiecriteria. Daardoor is het praktijkgericht en kan het tijdens het proces bijgesteld worden.

Nieuwsgierig naar hoe u met Topaas Trainingen het agressiebeleid de maat kunt nemen en verbeteren, neem dan gerust en vrijblijvend contact met me op.