Hoofd inhoud

Cursus 'Sterk staan voor je kind'

De cursus “Sterk staan voor je kind” wil vaders en moeders handvatten bieden om in een moeilijke opvoedingssituatie de veiligheid van zichzelf èn die van het kind te bewaken en zo nodig te herstellen.

Doel van de cursus

Ouders vaardigheden bieden, waarmee ze effectief kunnen omgaan met spanningsvol of agressief gedrag van hun kind. De vaardigheden zijn erop gericht om het lastige of ongewenste gedrag van het kind om te buigen. Daarmee kunnen escalaties en agressie worden verminderd of voorkomen.

Wat komt er in de cursus aan bod?

  • Methodisch kijken naar agressiegedrag;

Welke opbouw herken je in het gedrag? Wat kun je doen in welke fase?
Is het fysiek geweld nog te voorkomen? Moet ik het gedrag begrenzen of negeren? Heeft het kind behoefte aan met rust laten of aan geholpen worden? Dergelijke dilemma’s zijn beter op te lossen, wanneer je het gedrag van het kind kunt herkennen in fasen. Elke fase biedt andere mogelijkheden om het kind te helpen.

  • Herstellen van de constructieve communicatie;

Nonverbale aspecten: Hoe straal je zekerheid en veiligheid uit? Hoe kun je je eigen emoties in de hand houden? Wat bevordert een open houding? Hoe kom je van ‘tegenover elkaar’ naar ‘samen met elkaar’?
Verbale aspecten: Hoe kun je het kind uitnodigen om zich te hernemen? Hoe raak je samen weer in gesprek? (begrenzen, actief luisteren).

  • Bescherming- en veiligheidtechnieken;
    (fysieke) technieken om de persoonlijke veiligheid te bewaren en zo nodig te herstellen. De geboden technieken zijn gericht op de veiligheid van de bedreigde ouder en van het ontregelde kind.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten, die meestal 's avonds worden gepland. De groepsgrootte is ± 12 personen. We streven ernaar om de cursus in diverse regio’s aan te bieden. Voor de data en de locatie van de cursus klikt u op 'agenda'  of kunt u contact opnemen met Topaas Trainingen.