Hoofd inhoud

Rots en Water bij ASS of (L)VB

Topaas Trainingen biedt weerbaarheidslessen aan voor jongeren met een beperking. Denk daarbij aan jongens of meisjes met autisme, adhd, verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Dit is speciaal voor jongeren die moeite hebben met opkomen voor zichzelf. Sommigen doen het te weinig, anderen doen het teveel of op een manier die lastig is voor anderen. De weerbaarheidstraining wil de jongeren leren op te komen voor zichzelf op een zelfbewuste manier die respectvol is voor de ander. Het tempo en de complexiteit van de oefeningen worden afgestemd op de jongeren die meedoen.

Individuele weerbaarheidstraining

Het is ook mogelijk om een individueel programma te doen om weerbaar te worden. Het oefenprogramma wordt dan in overleg met de jongere en de ouders opgesteld. We stemmen de oefeningen af op de situaties waarmee de jongere te maken heeft. Soms wordt er op verzoek van ouders overlegd met een leerkracht of begeleider van de jongere.