Hoofd inhoud

Basiscursus

'Veilig omgaan met spanningsvol gedrag en agressie van cliënten'

De cursus richt zich op medewerkers die weinig scholing hebben gehad in het omgaan met agressie of die de vaardigheden intensief willen opfrissen. Je leert vaardigheden, die nodig zijn bij het veilig afwikkelen van een agressiesituatie. Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan het voorkomen van een incident.

Inhoud:

  • Methodisch kijken naar een incident
  • De-escaleren en grenzen stellen aan gedrag
  • Houding en non-verbale invloed bij interventies
  • Bescherming- en veiligheidtechnieken
  • Opvang na een incident
  • Casuïstiek ingebracht door de cursisten

Programma

De lessen bestaan uit een theoriegedeelte, werkvormen waarbij de non-verbale aspecten van communicatie worden belicht, het oefenen van bescherming- en veiligheidtechnieken (afweren, loskomen, fixeren e.d.) en het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers wisselen kennis en ervaring uit. Deze worden kritisch getoetst en aangevuld door de docent. Zo ontstaat een interactief leerproces waardoor de deelnemers in staat zijn zowel reactief als proactief te reageren op gespannen situaties en agressiegedrag van cliënten.

De deelnemers ontvangen een syllabus van de behandelde onderwerpen. Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

Organisatie

De basiscursus kan in service worden gegeven aan medewerkers van een instelling of organisatie. Daarnaast organiseert Topaas Trainingen de basiscursus ook met vrije inschrijving voor individuele medewerkers en ZZP-ers in de zorg.

De groepsgrootte is 8 tot 12 deelnemers. De inhoud wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Ik streef ernaar om de cursus optimaal ‘op maat’ te maken voor de medewerkers.

Agenda

Wanneer u informatie wilt over de in service mogelijkheden bij uw organisatie, neem dan contact op via het contactformulier.

De eerstvolgende basiscursus met vrije inschrijving is:

Maandag 23 en 30 november 2015, 16.00 - 22.00 uur

Locatie: Martin Luther Kingschool, Purmerend.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.