Hoofd inhoud

INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

Topaas Trainingen biedt een breed scala aan scholing en training om professionele medewerkers te ondersteunen in het proces van veilig en respectvol zorg bieden aan de mensen die van hen afhankelijk zijn.

Basiscursus ‘Veilig omgaan met spanningsvol gedrag en agressie van cliënten’

De cursus richt zich op medewerkers die geen of weinig scholing hebben gehad in het omgaan met agressie. In 4 à 6 bijeenkomsten worden belangrijke competenties ontwikkeld, die nodig zijn bij het veilig hanteren van agressiesituaties en het voorkomen hiervan.

Lees meer…

Teamtraining

Veilige zorg bieden is niet enkel afhankelijk van de competenties van de individuele medewerker.
De samenwerking en communicatie van de teamleden onderling is een belangrijke factor.

Het grote voordeel van teamscholing is dat het leren ook na de teamsessie doorgaat. De collega’s kunnen elkaar bij het toepassen van de ontwikkelde competenties ondersteunen, helpen en bijsturen.

Dit versterkt de onderlinge band en vergroot de effectiviteit van de scholing.
Diverse thema’s kunnen worden ingepast in het scholingstraject op teamniveau.

Lees meer…

Advies en beleid

Topaas Trainingen ondersteunt arbofunctionarissen, preventiemedewerkers, managementleden en teamleiders in het ontwikkelen van een brede aanpak van agressie in de zorg.

Van quickscan tot het opzetten van een organisatiebreed scholingsplan.

Lees meer…