Hoofd inhoud

Ouders

Met TOPAAS TRAININGEN wil ik vaders en moeders handvatten bieden om in een moeilijke opvoedingssituatie de veiligheid van zichzelf èn die van het kind te bewaken en zo nodig te herstellen.

In elke opvoeding komen regelmatig momenten van strijd voor. Het kind onderzoekt de grenzen van wat zijn ouders toestaan en afkeuren. Het ervaart de gevolgen van zijn gedrag. In sommige periodes (koppigheidfase als peuter, puberteit) speelt deze strijd meer op dan anders. Uiteindelijk ontwikkelt de zoon of dochter zich tot een eigen persoon, die eigen keuzes maakt en zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Dat klinkt allemaal zo mooi. Maar hoe anders is het wanneer het kind autistisch, hyperactief of snel gefrustreerd is. Met de hulp van deskundigen leren ouders het belang van structuur, hoe zij met hun kind kunnen praten met gebruik van pictogrammen of symbolen en welke omgangsvormen effectief kunnen zijn. Maar dan nog lukt het niet altijd om de frustratie te voorkomen. Het conflict ligt altijd op de loer…

Soms uiten kinderen deze frustratie middels ernstig agressief gedrag: gillen en schreeuwen, slaan en schoppen, spullen kapotmaken. Naarmate het kind groter en sterker wordt, nemen de risico’s op schade en letsel toe. Ouders hebben meer moeite met het hanteren van de kracht van het boze of ontregelde kind. De eigen veiligheid komt in het gedrang, fysiek en emotioneel.

Dit was voor een moeder van twee autistische jongens de reden, waarom zij op zoek ging naar een weerbaarheidcursus, zoals die aan medewerkers in de zorg wordt gegeven. Ouders zijn tenslotte ‘specialisten’ waar het de zorg voor hun eigen kind betreft. Niet op grond van opleiding of werkkring, maar omdat ze een jarenlange 24/7 ervaring hebben. Ik heb in overleg met deze moeder een cursus van drie avonden samengesteld. De ervaringen en reacties waren zeer positief. De cursus ‘Sterk staan voor je kind’ wordt regelmatig aangeboden.

Lees hier een interview met een moeder die de cursus in 2013 volgde.

Lees meer over de cursus ‘Sterk staan voor je kind’.